Paslanmaz Çelik Kaynak

Paslanmaz çelikler oksidasyon eğilimi yüksek krom içerirler, bundan dolayı kaynak işleminde oksijen çıkışına ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar : metal ark kaynağı, koruma gazı, MAG alt toz maddesi.En çok kullanılan kaynak yöntemi volfram inert gaz kaynağı ( WIG kaynağı) dır. Bu yöntem kaynak bölgesi argon ve helyum gibi iyonlaşmış inert gazlar ile kapalı bulunmaktadır. Oksitlenme artıklarının alt tarafta meydana gelmesinin önlenmek için : erime bölgesinde kaynak işlemi esnasında şekil gazı (argon,helyum…) kullanılır veya alternatif olarak şekil veren macunun kullanılır.

Diğer bilgiler : Çeliklerde sıcaklık esneme katsayısının yaklaşık %50 den daha büyük olması gerekir. Fakat sıcaklık iletkenliğinin alaşımsız çeliklerde %50 den daha az olması, kaplama işleminde alçak tutulmasına neden olur.

Paslanmaz çelikler üzerinde kaynak çalışması yaparken, parlak ve pasif üst yüzeyin işlenmesi işlemine gelindiğinde, korozyona karşı dirençli olmaları için işlemden sonra yeniden üzerinde çalışılması gerekmektedir. İmkanlar ve yapım çalışmasına göre işlemler mekanik veya kimyasal olarak ele alınır.
» Mekanik işlemlerde fırçalama ve zımparalama sadece demir içermeyen zımparanın kullanılmasına dikkat edilir. Düşük ısı iletkenliğinden dolayı büyük baskı ile üzerine çalışma yapılmaz. Bu tarz durumlar malzemenin ısınması yada deforme olması ile sonuçlanır.
» Kimyasal işlemlerde ise aşındırıcı malzeme ile aşındırma macunu pürüssüz üst metal yüzey gibi üretilip gerekli pasif tabakayı oluşturmaktadır. Pasifleştirme işlemi (yabancı demirin ve zımpara tozunun yok edilmesi) pasif tabakanın oluşmasını hızlandırmaktadır. Pasif tabaka oluşumu oksijen etkileşimi ile meydana gelmektedir. Asitleşme işleminden sonra veya pasifleşme işlemi esnasında suyla tekrar yıkanması gerekmektedir.

kaynak: http://www.paslanmazkaynak.com/

Reklamlar
ARGON içinde yayınlandı | Yorum bırakın

TIG Instructions

VİDEOLAR içinde yayınlandı | Yorum bırakın

ARGON KAYNAĞI

VİDEOLAR içinde yayınlandı | Yorum bırakın

ARGON KAYNAĞI YAPIMI

VİDEOLAR içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Argon Kaynağı (TIG – WIG) KAYNAĞI

Kaynak edilebilen bütün paslanmaz çeliklere TIG kaynağı yöntemi uygulanabilir.

Bu yöntemde kullanılan kaynak uçları toryum, seryum ve lantan ile alaşımlandırılan tungstenden imal edilmiştir. Bu elektrotların en büyük avantajı, saf tungsten elektrotlara göre daha kararlı bir arka sahip olmaları ve daha yüksek kaynak akımları ile kullanılabilmeleridir.

Koruyucu gaz genellikle argon olup, özellikle kalın parçaların kaynağında Helyum ya da Helyum + Argon karışım gazları da kullanılabilir. Argon gazının en büyük avantajı akış hızının düşük olması ve buna bağlı olarak helyuma göre daha stabil bir ark oluşması ve ark voltajının daha düşük seviyede tutulmasıdır. Düşük voltaj kullanımı, ince sacların bağlantı bölgesinde yanık oluşmadan kaynak edilebilmesi açısından çok önemlidir.

TIG kaynağı için geliştirilen dolgu malzemeleri, otomatik kaynak uygulamalarında kullanılacaksa kangala sarılan, eğer elle beslenerek kullanılacaksa doğrultularak çubuk haline getirilen dolu tellerden üretilir.

Paslanmaz çeliklerin kaynağında otomatik olarak TIG kaynağı yöntemi de kullanılabilir. Ark voltajı ark uzunluğu ile orantılıdır. Üretilen bir sinyal sayesinde ark voltajı kontrol ünitesi otomatik olarak devreye girer. Bağlantılarda ek dolgu malzemeleri kullanılabileceği gibi, özellikle ince sacların birleştirilmesinde sadece bağlantıyı oluşturan kenarların eritilmesi ile de kaynak yapılabilir. Soğuk dolgu metalleri kullanılıyorsa, tel besleme işlemi her zaman kaynak banyosunun önünden yapılmalıdır.

Sıcak tel ile gerçekleştirilen TIG kaynağı yöntemi, özellikle metal yığma hızında ve kaynak hızında önemli artışların elde edilmesine olanak sağlar. Bu yöntemde, kontakt memenin içinden geçen tel özel bir güç ünitesi tarafından ısıtılır ve kontakt memenin uç kısmından çıkarak iş parçasına doğru ilerler. Bir direnç tarafından ön ısıtma uygulandığı için, kaynak banyosuna değmeden önce, tel erime noktasına kadar ısınmış olur. Böylece tungsten elektrot daha çok ana metali eritmek için ısı üretir ve dolgu telinin erimesi için gereken direnç enerjisinin büyük bir bölümü AC güç ünitesi tarafından sağlanır. Sıcak tel yöntemi, tozaltı kaynağı ve kendinden korumalı metal özlü tel kaynağında kullanılan uzun serbest tel mesafesi ile çalışma prensibinin TIG kaynağındaki değişik bir uyarlamasıdır. Sıcak telle gerçekleştirilen TIG kaynağında kullanılan dolgu telleri genellikle 1,2 mm çapındadır. Dolgu teli önceden eritildiği yada özel bir güç ünitesi tarafından erime noktasına yakın bir sıcaklığa kadar ısıtıldığı için gerçekleşen metal yığma hızı kaynak arkından bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir.

Paslanmaz çelik boru ve sacların TIG yöntemi ile kaynağında, birbirlerine yakın konumda yerleştirilen tungsten elektrotların kullanılması ile kaynak hızı önemli ölçüde yükseltilebilir. Bunun yanında, birden fazla tungsten elektrotun aynı anda kullanılması ile, özellikle yüksek hızlarda gerçekleştirilen uygulamalarda karşılaşılan kenar yanığı problemleri de ortadan kaldırılır.

alıntıdır.

ARGON içinde yayınlandı | Yorum bırakın

KAYNAKÇILAR SELAM

Kaynakçıların buluşma noktası sitemize hoşgeldiniz…

ARGON içinde yayınlandı | 2 Yorum